Detail projektu

Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst

Období řešení: 01.04.2019 — 31.12.2022

O projektu

Klíčová slova
Smart City, oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomika), recyklace vody a odpadů, využití dešťové vody, čištění a využití šedé vody, využití kalů (synergie kompostárna); zelené střechy, závlaha, substrát

Označení

TN01000056/03

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

AdMaS Centrála VaV
- spolupříjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- odpovědné pracoviště (11.02.2019 - 11.02.2019)
Centrum AdMaS - VP2 - EGAR
- příjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2019-05-24 - 2020-12-31)

Výsledky

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; HARTIG, K.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 185-192. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; NOVOTNÝ, M.; BOUBÍNOVÁ, M. Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 156-164. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ Sedum Top Solution s.r.o., Praha 8, Libeň, CZ: Substrát pro zakládání rozchodníkových koberců. 34638, užitný vzor. (2020)
Detail

CHORAZY, T.; RAČEK, J.; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Substrát pro zelené střechy. 34637, užitný vzor. (2020)
Detail

CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; HYNK, V.; DVOŘÁK, J.: VÝROBNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ; Výrobní postup zpracování čistírenského kalu do formy pevného uhlíkatého produktu. Centrum AdMaS. (ověřená technologie)
Detail

CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; DVOŘÁK, J.; HYNK, V.: Ověření technologie pokročilých oxidačních procesů pro odstranění pesticidů z pitné vody; Ověření technologie pokročilých oxidačních procesů pro odstranění pesticidů z pitné vody. Pilotní jednotka pokročilých oxidačních procesů, protokoly z anylytické laboratoře jsou umístěny v centru AdMaS.. (ověřená technologie)
Detail