Detail projektu

Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2021

O projektu

Projekt je navazujícím projektem EERA_CZ, v rámci kterého byla vytvořena Česká deštníková organizace s cílem zapojení se do Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a vstoupení tak do konsorcií programu Horizon 2020, která v tomto společenství vznikají. Projekt bude zaměře na zajištění členství v organizaci EERA, vysílání pracovníků na zasedání v rámci daného programu organizace EERA - pro VUT je to program zaměřený na ukládání energie (JP ENERGY STORAGE). Projekt dále bude sloužit pro zajištění cest odborníků na pracovní porady podprogramů, kde dochází mimo jiné i ke vzniku konsorcií pro evrospky významné projekty a na pořádání workshopů na území ČR které jsou zvoleny jako nástroj pro přenos informací z evrospké na tuzemskou úroveň a pro hledání tuzemských partnerů do evropských projektů.

Klíčová slova
EERA; Ukládání energie; workshop; Podpora projektů; Konsorcia;

Označení

LTI19

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 31.12.2021)
Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2021)
Kazda Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2021)
Rudolf Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.07.2019 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-INFORM
- plně financující (2019-06-06 - 2021-12-31)

Výsledky

VANÝSEK, P.; CHLADIL, L. VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. s. 160-164. ISBN: 978-80-89456-36-9.
Detail