Detail projektu

Intenzifikace přenosu tepla a optimalizace integrace energie v teplosměnnych zařízeních pro tepelné využití odpadního tepla v chemickém průmyslu

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2021

O projektu

Zvýšení přenosu tepla a energeticky optimalizovaná integrace výměníků tepla v chemických provozech zvýší využití odpadního tepla. Podle podmínek zařízení je možné zvýšit energetickou účinnost systému a je možné provádět různé způsoby: přímo znovu použít nízké teplo, přeměnit ho na elektrickou energii nebo vysokou chladicí energii a optimalizovat energetickou integraci systému. Využití nízkopotenciálního tepla je účinným prostředkem pro úsporu energie a snížení skleníkových plynů ve velkých podnicích. 1) Navrhuje se kombinovat metodu kontinuálního spirálového spouštění s tlakovým průtokem s cílem dále zlepšit strukturu výměníku tepla s pláštěm a trubkou, zlepšit komplexní výkon tepelného výměníku a snížit ztráty energie; 2) Na základě rozmanitosti zdroje odpadního tepla, typu cirkulačního média a technických provozních parametrů budou vyvinuty metody a normy pro diferencované kontinuální spirálové přepážky výměníku tepla a vytvoří standardizovaný konstrukční rámec, který položí základ pro praktické využití výzkumu a výsledky vývoje; 3) Pro snížení dopadu na životní prostředí bude provedena optimalizace optimálního systému čištění plynů. 4) Síť výměníků tepla a energetická integrace systému pro chemické lokality budou analyzovány a optimalizace tepelné integrace bude vyvinuta pro maximalizaci ekonomické výkonnosti a minimalizaci emisí.

Označení

LTACH19033

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klemeš Jiří, prof. Ing., DrSc., dr. h. c.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Varbanov Petar Sabev, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Wang Xuechao, MSc
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Laboratoř integrace procesů
- příjemce (03.12.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION (LTACH19)
- plně financující (2019-07-02 - nezadáno)

Výsledky

KLEMEŠ, J.; VARBANOV, P.; WANG, Q.; ZENG, M.; VUT v Brně, Xi'an Jiaotong University: Výměník tepla se spirálovitými přepážkami. 33550, užitný vzor. (2019)
Detail