Detail projektu

Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze

Období řešení: 01.08.2019 — 31.12.2025

O projektu

Cílem je výzkum a vývoj vysokootáčkové technologie pro chladící okruh s héliem fúzního reaktoru. Budou vyřešeny všechny nutné prvky této technologie a to jmenovitě: výzkum a vývoj pracovní stupně, vestavěného vysokootáčkového elektrického stroje, magnetických ložisek včetně jejich řízení a zajištění frekvenčního měniče. Výsledkem tak bude osvojení unikátního know-how dílčí technologie nutné pro projekt DEMO.

Klíčová slova
DEMO; ITER; vysokootáčkové technologie; pracovní stupeň; vysokootáčkové elektrické stoje; frekvenční měnič; magnetická ložiska; řízení; chladící okruh

Označení

TK02030119

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Bárta Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Knobloch Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Procházka Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.12.2025)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující (2019-09-11 - 2025-12-31)