Detail projektu

Speciální elektromotory malého výkonu pro turbokompresory

Období řešení: 01.06.2019 — 30.06.2022

O projektu

Projekt se zabývá návrhem dvou elektrických strojů s vysokými otáčkami (180 000 ot./min.). Navrženy by měly být dva stroje: asynchronní motor a synchronní motor s permanentními magnety. Výhodami synchronního motoru s permanentními magnety je lepší účinnost a účiník a menší rozměry. Hlavní výhodou asynchronního motoru je jednoduché řízení. Před ukončením projektu budou vyrobeny funkční vzorky obou navržených strojů. Na funkčních vzorcích budou provedena měření pro ověření návrhu. Výsledky měření také budou sloužit jako podklad pro optimalizaci obou navržených strojů.

Klíčová slova
synchronní stroj s permanentními magnety; asynchronní stroj; elektrický stroj s velmi vysokými otáčkami

Označení

TK02020168

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mach Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 30.06.2022)
Bárta Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 30.06.2022)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 30.06.2022)
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 30.06.2022)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.06.2019 - 30.06.2022)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující