Detail projektu

Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky

Období řešení: 01.07.2019 — 30.06.2022

O projektu

Výstupem projektu bude komplexní řešení energeticky nezávislého zásobování teplem pro malé obce a menší zemědělské podniky.

Klíčová slova
kotel, obnovitelné zdroje energie, koncepce energeticky nezávislého zákazníka, zdroje biomasy

Označení

TK02020067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 30.06.2022)
Milčák Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 30.06.2022)

Útvary

Energetický ústav
- příjemce (12.11.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující (2019-07-01 - 2022-06-30)