Detail projektu

Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého dřeva

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2021

O projektu

V nynější době je velmi diskutované ve stavebnictví použití listnatého dřeva. Dřevo, jakožto trvale obnovitelná surovina, dosud není v ČR využíváno v maximální možné míře. ČR svou lesnatostí, přírůstem dřeva na hektar lesa či jeho zásobou na hektar patří v Evropě ke státům s vysokým potenciálem k využití dřeva. Současně čelí novým výzvám ve využití dřeva souvisejícím se změnou druhové a věkové struktury lesů. Z tohoto důvodu je zde předpoklad, že právě listnaté dřevo bude muset být využíváno hojně také pro stavebnictví. Pro to, abychom byli připraveni na tuto, do budoucna, vzniklou situaci, je nutné již nyní řešit možnosti využití tohoto dřeva ve skeletových dřevostavbách. Typickým uživatelem výsledku je člověk, výsledek bude produkt-tyčový skelet, který bude nabízen zákazníkům, jako nosná konstrukce jejich novostavby, dalšími uživateli výsledku jsou architekti, dodavatelé dřevostaveb. Jedna z větších výhod dřeva v interiéru je bezesporu jeho přirozenost, pocit pohodlí a jeho šetrnost k životnímu prostředí. Díky využívání skeletových dřevostaveb bude do budoucna možná výstavba nejen jednoduchých rodinných domů s volným vnitřním prostorem, ale také základ pro možnou budoucí změnu legislativy z hlediska řešení dřevostaveb jako vícepodlažních. Těžit z tohoto výstupu nebudou jen uživatelé staveb, ale také různé těžební společnosti, dodavatelé surového dřeva, dodavatelé speciálních strojů k opracování list. dřeva, tesařské firmy, architekti apod., kteří umožní zvyšovat své odbyty také směrem do stavební sféry a ke koncovým zákazníkům. Tím, že bude tento skelet s využitím listnatého dřeva na trhu, bude aplikační garant více konkurenceschopný. Dlouhodobým výzkumem dřevin, jejich spojování, bude posíleno vědění v tomto oboru a bude přínosem pro další kolegy v tomto oboru v ČR

Klíčová slova
Dřevostavba; skelet; tvrdé dřevo; experiment; teoretická analýza; numerické modelování

Označení

TJ02000171

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.03.2019 - 29.02.2020)

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- příjemce (22.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující