Detail projektu

Vývoj modelů pro víceúrovňovou klasifikaci poruch srdečního rytmu v EKG záznamech

Období řešení: 01.06.2019 — 31.05.2021

O projektu

Cílem projektu je implementace sofistikovaných softwarových nástrojů pro automatickou klasifikaci poruch srdečního rytmu. Hlavním účelem těchto nástrojů je automatizace a vyšší efektivita služeb telemedicínského centra, jež spočívají v klinickém hodnocení EKG pro kardiologická centra a ambulance. Softwarové knihovny budou využívat pokročilých metod zpracování signálů a klasifikační modely založené na metodách strojového a hlubokého učení. Klasifikace arytmií bude oproti konvenčním řešení probíhat nejen ze samotného průběhu arytmie, ale také ze záznamů jednotlivých EKG cyklů v době vzniku a ukončení arytmie. Klasifikace bude navíc řešena jako vícestupňová – tj. dojde k určení kombinace různých typů poruch v jednom záznamu a jejich hierarchické kategorizaci dle předpokládaného mechanismu vzniku.

Klíčová slova
Analýza EKG, klasifikace poruch srdečního rytmu, supraventrikulární tachykardie, automatická detekce, strojové učení

Označení

TJ02000331

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hejč Jakub, Ing.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Janoušek Oto, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Novotná Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Ronzhina Marina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (18.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující (2019-05-06 - 2025-07-31)