Detail projektu

Optimalizace návrhu hlubinného zakládání staveb pomocí metody přenosových funkcí

Období řešení: 01.06.2019 — 31.05.2021

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na aplikaci metody přenosových funkcí pro zpřesnění predikce chování hlubinného zakládání. Mobilizační funkce budou odvozovány z reálných zatěžovacích zkoušek kombinací metody přenosových funkcí a metaheuristické optimalizační techniky.

Klíčová slova
metoda přenosových funkcí, metaheuristická optimalizační technika, hlubinné základy, plášťové tření

Označení

TJ02000140

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Čechová Simona, Bc.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Koudela Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)
Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2019 - 31.05.2021)

Útvary

Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)
Ústav geotechniky
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)
AdMaS EGAR - Geotechnika
- příjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující