Detail projektu

Přímo vyhřívaná šablona pro znovuvytvoření kulových pájkových vývodů u elektronických pouzder BGA

Období řešení: 01.08.2018 — 28.06.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Hlavním cílem tohoto dílčího projektu je optimalizace a ověření nové metody procesu znovuvytvoření pájkových kulových vývodů (reballing) na pouzdrech BGA přímo vyhřívanou šablonou. Toto ověření bude provedeno pomocí testovacích metod používaných pro stanovení jakosti připájených kulových vývodů. Výsledkem bude zjištění opakovatelnosti metody a správně nastavených parametrů pájecího procesu. Před konečným testováním je však nutné provést několik kroků týkajících se návrhu přímo vyhřívané šablony a systému pro sesazení pouzdra BGA s touto šablonou s integrovanými elektrodami. V neposlední řadě je to také nastavení parametrů pájecího procesu.

Klíčová slova
Ball Grid Array (BGA), kulové pájkové vývody, pouzdra elektronických obvodů, šablona pro osazování

Označení

TG01010054

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Řezníček Michal, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.08.2018 - 28.06.2019)
Jankovský Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.08.2018 - 28.06.2019)
Otáhal Alexandr, Ing.
- spoluřešitel (01.08.2018 - 28.06.2019)
Skácel Josef, Ing.
- spoluřešitel (01.08.2018 - 28.06.2019)
Somer Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.08.2018 - 28.06.2019)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (09.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019)
- plně financující (01.08.2018 - 30.06.2019)