Detail projektu

Robustní systém optické bezvláknové komunikace

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2022 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je systematický výzkum na poli optické komunikace volným prostorem se zaměřením na využití výstupů v bezpečnostní praxi. V návaznosti na předcházející výsledky pracoviště bude výzkumné úsilí vedeno snahou získat ucelenou sumu poznatků a vyvinout technologii pro podporu rychlé obnovy širokopásmové infrastruktury v případě vzniku krizové situace a pro využití k řešení problémů koexistence, odposlechu a rušení v optické oblasti spektra.

Klíčová slova
optická komunikace volným prostorem; fotonika; širokopásmová datová síť; fyzická bezpečnost

Označení

VI20192022173

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 31.12.2022)
Barcík Peter, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2022)
Biolková Viera, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2022)
Dobesch Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2022)
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (26.09.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)
- plně financující (20.06.2019 - 29.06.2023)