Detail projektu

Robustní systém optické bezvláknové komunikace

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2022

O projektu

Cílem projektu je systematický výzkum na poli optické komunikace volným prostorem se zaměřením na využití výstupů v bezpečnostní praxi. V návaznosti na předcházející výsledky pracoviště bude výzkumné úsilí vedeno snahou získat ucelenou sumu poznatků a vyvinout technologii pro podporu rychlé obnovy širokopásmové infrastruktury v případě vzniku krizové situace a pro využití k řešení problémů koexistence, odposlechu a rušení v optické oblasti spektra.

Klíčová slova
optická komunikace volným prostorem; fotonika; širokopásmová datová síť; fyzická bezpečnost

Označení

VI20192022173

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - hlavní řešitel
Barcík Peter, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Biolková Viera, Ing. - spoluřešitel
Němeček Jiří, Ing., CSc. - spoluřešitel
Skryja Petr, Ing. - spoluřešitel
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (26.09.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- plně financující (2019-06-20 - 2023-06-29)

Výsledky

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; KUBÍČEK, M.; BARCÍK, P. Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Bystřice nad Pernštejnem: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

NOVÁK, M.; SKRYJA, P.; BARCÍK, P. On Measurement and Analysis of FSO Terminal Fixture Vibrations. In 30th Conference and Exhibition on Optical Communications 2019 Proceedings. Praha: Ing. Milena Zeithamlová, Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, 2019. p. 10-13. ISBN: 978-80-86742-52-6.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D.; KUBÍČEK, M.; BARCÍK, P. Modeling Output Signals of Solid-State Photomultiplier with Capacitive Coupling. In 2020 New Trends in Signal Processing (NTSP). Demanovská dolina, Slovakia: IEEE, 2020. p. 1-4. ISBN: 9781728161556.
Detail

SKRYJA, P. The System for Laser Beam Tracking and Communication. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O. Determination of the atmospheric turbulence by the analysis of the optical beam deflection. In Proceedings of the 2020 30th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2020. 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-6469-4.
Detail

SKRYJA, P.; NOVÁK, M.; BARCÍK, P.; KOLKA, Z. Comparison of vibration measurement methods for FSO fixture. In Radioelektronika 2020. 2020. p. 86-89. ISBN: 978-1-7281-6468-7.
Detail