Detail projektu

Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách

Období řešení: 01.07.2019 — 26.12.2022

O projektu

Opomíjenou součástí kritických infrastruktur jsou dnes výrazně se rozvíjející pasivní optické sítě typu XG-PON, které postupně dle obchodních analýz nahrazují GPON sítě. Cíl projektu je směřován na výzkum, návrh a vývoj aktivního síťového FPGA prvku, který umožní hloubkovou detekci přenášených struktur dat v optické přístupové a distribuční síti XG-PON pro rychlosti 10G 40G na přenosovém protokolu XG-PON a vývoj API rozhraní pro tento aktivní síťový prvek s napojením na automatický report.

Popis anglicky
A neglected component of critical infrastructures nowaday is the rapidly evolving passive optical network of the XG-PON type, which gradually, according to business analyzes, replaces GPON networks. The goal of the project is to research, design and develop an active FPGA network device that allows deep detection of transmitted data structures in the XG-PON network for 10G 40G speeds on the XG-PON transmission protocol and an API interface for automatic reports.

Klíčová slova
Analýza útoků; XG-PON; síťová infrastruktura; optické sítě; zabezpečení; kybernetická bezpečnost

Klíčová slova anglicky
Attack analysis; XG-PON; network infrastructure; optical networks; security; cyber security

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Horváth Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Chapčák David, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Chudý Branislav, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Jurčík Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Münster Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)
Oujezský Václav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 26.12.2022)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (26.09.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)
- plně financující (2019-07-01 - 2023-06-29)