Detail projektu

Gel polymer electrolytes with ionic liquids

Období řešení: 15.10.2018 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Gelové polymerní elektrolyty s iontovými kapalinami

Klíčová slova
Gel polymer electrolytes with ionic liquids and nanomaterials

Označení

83p2

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (15.10.2018 - 31.12.2019)
Veselkova Iuliia, Ing.
- spoluřešitel (15.10.2018 - 31.12.2019)
Vondrák Jiří, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (15.10.2018 - 31.12.2019)
Zatloukal Miroslav, Ing.
- spoluřešitel (15.10.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (11.09.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- plně financující (15.10.2018 - 31.12.2019)