Detail projektu

Innovation Scorecard: Controllingový rámec inovačních projektů pro IT odvětví

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou projektu je převedení výstupu základního výzkumu k praktické aplikaci. Konkrétně se jedná o implementaci controllingového rámce inovací - Innovation Scorecard, který byl navržen v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Cílovou skupinu představují IT podniky, které v uplynulých letech zažívají v jihomoravském kraji boom. Dynamika růstu IT podniků vyžaduje účinné nástroje řízení inovací s konečným dopadem na celkovou efektivitu a konkurenceschopnost podniku. Pro úspěšné uplatnění inovací potřebují odpovědní manažeři mít ucelený pohled na individuální procesy a také účinný nástroj pro průběžné vyhodnocování činností v procesu a na základě těchto údajů dokázat rozhodnout, zda v inovaci pokračovat či nikoliv. Innovation Scorecard právě takový nástroj představuje.

Klíčová slova
Inovační proces; controlling; projektové řízení; podpora rozhodování; efektivnost procesu; úspora zdrojů

Označení

TL02000007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 12.12.2021)
Fisher Edddie, Dr.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 12.12.2021)

Útvary

Ústav financí
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
- plně financující (04.02.2019 - 31.12.2021)