Detail projektu

Centrum elektronové a fotonové optiky

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu a rozšíření dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou. Spojuje stávající VaV centra, která byla podpořena v rámci dotačních titulů od TAČR, GAČR, MŠMT (např. CEITEC, SIX, ALISI, TOPTEC, CK Amispec apod.), a průmysl. Hlavní náplní projektu bude řešení dílčích, Radou centra vybraných, projektů z oblasti elektronové mikroskopie, fotonové optiky a laserů. Při řešení dílčích projektů se očekává intenzivní spolupráce mezi oborově příbuznými partnery projektu.

Klíčová slova
elektronová mikroskopie; fotonová optika; lasery

Označení

TN01000008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Příprava a charakterizace nanostruktur
- odpovědné pracoviště (16.05.2018 - nezadáno)
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
- spolupříjemce (01.11.2018 - 31.12.2020)
Středoevropský technologický institut
- příjemce (01.11.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2019-04-12 - 2022-12-31)

Výsledky

BARCÍK, P.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; NOVÁK, M.; SKRYJA, P.; WILFERT, O. Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Bystřice nad Pernštejnem: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

KALASOVÁ, D.; BŘÍNEK, A.; ŠLOUF, M.; DUŠKOVÁ - SMRČKOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; PATÁKOVÁ, Z.; KAISER, J. Wide-Cone Angle Phase-Contrast X-Ray Computed Tomography of Synthetic Polymer Materials. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2020, vol. 69, no. 11, p. 8910-8918. ISSN: 0018-9456.
Detail

NEČAS, D.; VALTR, M.; KLAPETEK, P. How levelling and scan line corrections ruin roughness measurement and how to prevent it. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-15. ISSN: 2045-2322.
Detail

NEČAS, D.; KLAPETEK, P.; VALTR, M. Estimation of roughness measurement bias originating from background subtraction. Measurement Science and Technology, 2020, vol. 31, no. 9, p. 094010-1 (094010-15 p.)ISSN: 0957-0233.
Detail

WANG, Y.; ŠIKOLA, T.; KOLÍBAL, M. Collector Droplet Behavior during Formation of Nanowire Junctions. J PHYS CHEM LETT, 2020, vol. 11, no. 16, p. 6498-6504. ISSN: 1948-7185.
Detail

LIGMAJER, F.; KŘEPELKA, P.: CRYOTEMP; Funkční vzorek teplotního měření. Prototyp SV121 v laboratořích Thermo Fisher Scientific, Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00, Brno. (funkční vzorek)
Detail

BINKOVÁ, P.; LIŠKA, J.; HRSTKA, M.; LIGMAJER, F.; VAŠKE, F.; ŠIKOLA, T.: CRYOMAN; Funkční vzorek kryogenního manipulátoru. Purkyňova 123, Brno, 612 00. (funkční vzorek)
Detail

ANTOŠ, M.; ULEHLA, L.; MATELA, M.: NCK-DP04; Placing the optics into the mechanical parts. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno. (ostatní)
Detail

KLAPETEK, P.; VALTR, M.; NEČAS, D.; LÉDL, V.; ULEHLA, L.; WITTEK, R.: Technologie pro hybridní měření; Technique for fusion of roughness data sets. CEITEC VUT (RG 1-05). (ověřená technologie)
Detail

BARCÍK, P.; KOLKA, Z.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V.; SKRYJA, P.; NOVÁK, M.; ČÍP, O.; PRAVDOVÁ, L.; LÉDL, V.; HRABINA, J.; PROVAZNÍKOVÁ, P.: FSO-OA20; Optická sestava komunikační jednotky pro spojení volným prostorem. Vysoké učení technické v Brně Ústav radioelektroniky, FEKT Technická 3082/12 616 00 Brno Kontaktní osoba: Ing. Peter Barcík, Ph.D., barcik@feec.vutbr.cz, tel: +420 541 146 589, mobil: +420 777 522 966. (funkční vzorek)
Detail

ROVENSKÁ, K.; KEPIČ, P.; LIGMAJER, F.; DVOŘÁK, P.; ŠIKOLA, T.: MetalMeta; Technologie přípravy kovových optických metapovrchů na transparentních nevodivých substrátech. CEITEC VUT. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-meta/. (funkční vzorek)
Detail

ROVENSKÁ, K.; HRTOŇ, M.; KEPIČ, P.; LIGMAJER, F.; DVOŘÁK, P.; ŠIKOLA, T.: DIEL-META; Výroba a optimalizace dielektrických metačoček. CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno-Medlánky, 612 00. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/focusing-lens-as-a-dielectric-metasurface/. (funkční vzorek)
Detail