Detail projektu

Centrum elektronové a fotonové optiky

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu a rozšíření dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou. Spojuje stávající VaV centra, která byla podpořena v rámci dotačních titulů od TAČR, GAČR, MŠMT (např. CEITEC, SIX, ALISI, TOPTEC, CK Amispec apod.), a průmysl. Hlavní náplní projektu bude řešení dílčích, Radou centra vybraných, projektů z oblasti elektronové mikroskopie, fotonové optiky a laserů. Při řešení dílčích projektů se očekává intenzivní spolupráce mezi oborově příbuznými partnery projektu.

Klíčová slova
elektronová mikroskopie; fotonová optika; lasery

Označení

TN01000008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolíbal Miroslav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.11.2018 - 31.12.2020)
Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.11.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Příprava a charakterizace nanostruktur
- odpovědné pracoviště (16.05.2018 - nezadáno)
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
- spolupříjemce (01.11.2018 - 31.12.2020)
Středoevropský technologický institut
- příjemce (01.11.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1
- plně financující (2019-04-12 - 2020-12-31)

Výsledky

BARCÍK, P.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; NOVÁK, M.; SKRYJA, P.; WILFERT, O. Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Bystřice nad Pernštejnem: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

ROVENSKÁ, K.; KEPIČ, P.; LIGMAJER, F.; DVOŘÁK, P.; ŠIKOLA, T.: MetalMeta; Technologie přípravy kovových optických metapovrchů na transparentních nevodivých substrátech. CEITEC VUT. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-meta/. (funkční vzorek)
Detail