Detail projektu

ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl ve spolupráci s Texas A&M University, College Station, TX, USA výrazně posunout úroveň vědeckého poznání v oblasti designu, vlastností a funkce pokročilého solného jaderného reaktoru řízeného urychlovačem. Jedná se o reaktorový systém s vysokým stupněm inherentní a pasivní bezpečnosti, minimálním množstvím generovaných dlouze žijících vysoce radioaktivních odpadů a možností transmutovat vyhořelé palivo z konvenční jaderné energetiky, thorium, ochuzený uran či spalovat plutonium z jaderných zbraní. Cílem projektu je v rámci širokého komplexního českého týmu popsat a vyplňovat bílá místa v oblasti poznání tohoto systému v problematice základního designu, funkce, neutronického, termohydraulického i multifyzikálního výpočtu. Obecně chybí zkušenosti a znalosti v oblasti fyziky reaktorových systémů s tekutými solemi, v oblasti fyziky urychlovačem řízených reaktorových systémů; v oblasti jaderných dat pro vysoké energie neutronů; v oblasti metod detekce neutronů a gama a zpracování signálů z měření neutronových energetických spekter v oblasti nad 20 MeV; v oblasti korozní stálosti a odolnosti materiálů v prostředí směsí chloridových, fluoridových či uhličitanových solí. Projektový tým je na české straně složen ze zástupců pěti pracovišť ze čtyř českých vysokých škol a jednoho pracoviště ústavu akademie věd české republiky; na americké straně se na řešení podílí tým pod koordinací vyčleněného univerzitního pracoviště Nuclear Power Institute. Významným cílem projektu je prohloubení vědecké spolupráce s americkým partnerem i v rámci českého týmu a vytvoření funkčního mezinárodního týmu akademických a vědeckých pracovníků, postdoků, doktorandů a studentů magisterských i bakalářských programů. V týmu jsou zastoupeni zejména začínající mladí vědci, pro které může být projekt motivujícím odrazovým můstkem jejich kariéry, jelikož budou pracovat pod koordinací několika zkušených odborníků s mezinárodními zkušenostmi. Efektivní spolupráce s americkým partnerem bude rozvíjena prostřednictvím stáží členů týmu v USA, stáží členů amerického týmu v ČR, účastí výzkumníků na unikátních experimentálních měřeních na pracovišti amerického partnera a také organizací pravidelných workshopů projektu.

Klíčová slova
ADS; MSR; TAMU; ADAM; urychlovačem řízené systémy; reaktory s tekutými solemi; eutektika chloridových solí; podkritický reaktor; spalační neutronový zdroj; detekce neutronů vysokých energií; dekonvoluce neutronového spektra; zelená jaderná energetika

Označení

LTAUSA18198

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)
Šťastný Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)
Varmuža Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION
- plně financující

Výsledky

KUMAR, V.; KATOVSKÝ, K. Spent Nuclear Fuel and Accelerator-Driven Subcritical Systems. Green Energy and Technology. Green Energy and Technology. Singapur: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. 144 p. ISBN: 978-981-10-7502-5. ISSN: 1865-3529.
Detail