Detail projektu

Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení použitelnosti recyklovaného stavebního materiálu (RSM) v dopravních a inženýrských stavbách. Bude zajištěn udržitelný rozvoj uzavřením životního cyklu stavebních výrobků využitím maximální množství RSM vyrobeného ze stavebního demoličního odpadu (SDO). Velkým přínosem je využití RSM v prostředí ovlivněného člověkem, nikoli ukládání SDO do přírodního prostředí. Dotační politika ČR vedla k zavedení fungujících recyklačních středisek a center. Stávající potřebou je odborně určit možnosti optimálního využití recyklátů do inženýrských staveb. Zvýšený prodej kvalitních recyklátů s vyšší přidanou hodnotou umožní snížit cenu výkupu stavebních demoličních odpadů SDO. Dojde k efektu zvýšení materiálového využití odpadů před jejich prostým skládkováním.

Klíčová slova
recykláty, násyp, vrstevnatý násyp, ztužující žebra, těsnící vrstva zásypu rýhy

Označení

TH04030342

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Dašek Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Straka Pavel
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (06.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)