Detail projektu

Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na vývoj metodiky a souvisejících nástrojů pro identifikaci měkkých cílů a zvýšení jejich ochrany v sektoru dopravy. Projekt vychází ze schválené Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 až 2020, kterou schválila vláda 19. dubna 2017.

Klíčová slova
ochrana měkkých cílů; doprava; bezpečnost; terorismus

Označení

TH04010377

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Okřinová Petra, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (05.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- částečně financující (2019-01-01 - 2023-06-30)

Výsledky

APELTAUER, T.: TH04010377-V1; Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
Detail