Detail projektu

Vývoj účinných nástrojů k hodnocení a omezení negativních účinků srážkoodtokových procesů v mimovegetačním období v souvislosti s extremitami vývoje klimatu

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

Označení

TH04030363

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)
Hájek Daniel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)
Kulihová Martina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)
Sobotková Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (04.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2019-01-01 - 2022-12-31)