Detail projektu

Studie chování bioaktivního povlaku na lebečních implantátech s využitím počítačové mikrotomografie

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Projekt je zaměřený na tvorbu výpočtových modelů lebečních implantátu z titanové slitiny Ti-6A-4V, které, svými materiálovými vlastnostmi převyšují častěji používané polymery, s nanesenými povlaky na stykových plochách. Tuto kombinaci zatím nikdo netestoval pomocí výpočtového modelování založeného na CT datech a vstupních parametrech, zjištěných z experimentů. Mělo by dojít jak ke zpevnění vazby mezi lebkou a implantátem, tak k prodloužení životnosti lebečního implantátu.

Označení

FSI/STI-J-18-5337

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Středoevropský technologický institut VUT
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

CHAMRAD, J.; KALASOVÁ, D.; MARCIÁN, P.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Hydroxyapatite coating influence on performance of bone-implant contact in cranioplasty: Finite element study. Plzeň: Computational Mechanics 2018, 2018.
Detail

TESAŘOVÁ M., MANCINI L., SIMON A., ADAMEYKO I., KAUCKÁ M., ELEWA A., LANZAFAME G., ZHANG Y., KALASOVÁ D., SZAROWSKÁ B., ZIKMUND T., NOVOTNÁ M., KAISER J. A quantitative analysis of 3D-cell distribution in regenerating muscle-skeletal system with synchrotron X-ray computed microtomography. Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2045-2322.
Detail