Detail projektu

Možnosti využití betonového recyklátu pro opětovné použití ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Hlavním cílem projektu bude ověřit možnosti dalšího použití betonového recyklátu ve stavebnictví. Kdy jednou z možností je využití částečné náhrady recyklovaného betonového kameniva pro výrobu čerstvé betonové směsi. Nebo jeho použití do podkladních vrstev silničních, železničních a jiných násypů. V první řadě však bude muset být proveden průzkum legislativy, která předepisuje jeho vlastnosti a trhu s recyklovaným kamenivem.

Označení

FAST-J-18-5554

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mikulica Karel, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. OVĚŘOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ RECYKLOVANÝCH A PŘÍRODNÍCH KAMENIV. 2019. s. 485-489.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. Verification of the basic properties of recycled and natural aggregates. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019. p. 67-71. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. Assessing the effect of protective coatings on the resistance of the concrete floor to the abrasion. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Schwitzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 123-128. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail