Detail projektu

Analýza progresivních stavebních struktur a materiálů

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Vědecko-výzkumnou podstatou projektu je rozvoj poznání v oblasti strukturálního chování, spolehlivosti, tepelných vlastností a požární bezpečnosti pokročilých stavebních konstrukcí a materiálů, jakými jsou například komplexní prostorové materiály. Tyto materiály mají v blízké budoucnosti velký potenciál využití, především díky rozvoji progresivních konstrukčních metod, jako je například 3D tisk. Získané poznatky budou následně prezentovány na konferencích a publikovány v odborných i vědeckých časopisech.

Označení

FAST-S-18-5327

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Fečer Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Krč Rostislav, Ing. - spoluřešitel
Okřinová Petra, Ing. - spoluřešitel
Plášek Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu. In Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Mikulov: 2018. s. 62-69. ISBN: 978-80-270-3445-1.
Detail

OKŘINOVÁ, P.; VYMAZAL, T.; ŠENOVSKÁ, E.; VONDRÁKOVÁ, L. Aplikace mikroskopického modelu pohybu osob v městské pěší dopravě. In Sborník referátů 23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 – „DOPRAVA VE MĚSTĚ“. Cheb: Informační centrum ČKAIL, s.r.o., Sokolská15, Praha 2, 2018. s. 69-78. ISBN: 978-80-87438-62-6.
Detail

APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury. Litomyšl: Agentura VIACO, 2018. s. 107-112.
Detail

PODROUŽEK, J.; MARCON, M.; NINČEVIČ, K.; WENDNER, R. Bio-Inspired 3D Infill Patterns for Additive Manufacturing and Structural Applications. Materials, 2019, vol. 12, no. 3, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

WENDNER, R.; PODROUŽEK, J. Robust power law extrapolation for adhesive anchors under sustained load. ACI STRUCTURAL JOURNAL, 2019, vol. 116, no. 1, p. 71-81. ISSN: 0889-3241.
Detail

OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T. Analýza pěší dopravy u náhradního uzlu Brno-Dolní nádraží. Silniční obzor, 2018, č. 79, s. 272-275. ISSN: 0322-7154.
Detail

PODROUŽEK, J.; VOREL, J.; WENDNER, R. Design for lifecycle robustness of fastening systems. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 62-67. ISSN: 0005-9900.
Detail