Detail projektu

Detekce anomálií zemního prostředí elektrickou impedanční tomografií

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na aplikaci elektrické impedanční tomografie (EIT) pro detekci anomálií v zemním podloží. Bude vytvořen výsekový model hráze pro vývoj a testování měřicího systému pro přesnější rekonstrukci impedance zemin. Předpokládá se testování v laboratorním prostředí a ověření v polních podmínkách na zemní hrázi vodního díla Bezedník III. Rekonstrukce rozložení impedance v neznámem prostoru je výpočetně náročnou inverzní úlohou. Budou navrženy nové modely s ohledem na přesnost rekonstruovaného obrazu k reálnému prostředí.

Označení

FAST/FEKT-J-18-5385

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dušek Jan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Műnsterová Zuzana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pařílková Jana, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Fakulta stavební
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

DUŠEK, J. Acceleration of Electrical Impedance Tomography Algoritm with Open and Closed Domain Model Evaluation. In Proceedings of the 24nd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 508-512. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; VÉJAR, A.; RYMARCZYK, T. Convergence error exploration for electrical impedance tomography problems with open and closed domains. In Proceedings of IIPhDW 2018 in Swinouscie. Swinoujscie, Polsko: 2018. p. 39-44. ISBN: 978-83-7663-250-6.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Měření procesu infiltrace vody do zeminy. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 61-67. ISBN: 978-80-87117-17-0.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. Changes of water content on upstream face of dam Kobeřice. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. p. 22-25. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; NOVOTNÁ, J.; JUŘIČKA, D.; GJUNSBURGS, B.; NEDEV, M.; YANEV, Y.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A. Utilization of earth electric impedance mapping in water engineering. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, 2018, vol. 19, no. 2, p. 287-295. ISSN: 1335-6291.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; BALAJKA, M.; DĚDKOVÁ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Designing a Cost-Effective Multiplexer for Electrical Impedance Tomography. In 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Infiltrace vody do zeminy měřená metodou elektrické impedanční spektrometrie. In Juniorstav 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 416-422. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Rekonstrukce reálné a imaginární složky admitance válcového modelu pomocí elektrické impedanční tomografie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Designing portable multiplexer for electrical impedance tomography. In EUREKA 2019 - 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 86-89. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. System for conductivity reconstruction of soil sample based on electrical impedance tomography. In EUREKA 2019 - 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 90-92. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DUŠEK, J.; MIKULKA, J. Electrical impedance reconstruction measured by modified electrical impedance spectrometry. In EUREKA 2019 - 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. p. 93-96. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Detekce anomálie zemního prostředí elektrickou impedanční tomografií. Brno: LVV, 2018.
Detail