Detail projektu

The biological role of poly-hydroxyalkanoates in cyanobacteria

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

O projektu

The project deals with biological role of polyhydroxyalkanoates in cyanobacteria especially with respect to their stress protective function.

Popis česky
Projekt se věnuje biologické roli polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií a to především v konextu jejich ocharné role před různými environmentálními stresy.

Klíčová slova
PHA; cyanobacteria; stress response

Klíčová slova česky
PHA; cyanobakterie; stresová odpověď

Označení

GA-19-29651L

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Kovalčík Adriána, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Sedláček Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (07.03.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - LA granty
- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)