Detail projektu

Degradace perovskitových fotovoltaických článků

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou projektu je studium stability perovskitových solárních článků. Pozornost bude věnována zejména studiu vlivu vlhkosti na vznik krystalů perovskitu a výslednou spektrální odezvu degradovaných článků. V rámci projektu se bude studovat vliv náhrady atomů I za Br a působení UV záření na perovskit. Výstupem projektu budou funkční referenční články CH3NH3PbI3-xClx /PC61BM, CH3NH3PbBr3/PC61BM a články modifikované se zvýšenou stabilitou.

Označení

FCH/FEKT-J-18-5427

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kratochvíl Matouš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Strachala Dávid, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav elektrotechnologie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)