Detail projektu

Lehké funkční materiály na bázi přírodních polymerů

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V tomto projektu se budeme zabývat především syntézou a modifikacemi PLA a PHB za účelem dosažení požadovaných zpracovatelských a mechanických vlastností. Budeme zabývat degradačním β-štěpením PHB, charakterizací vlastností PLA, přípravou katalyzátorů syntézy PLA vývojem technologie přípravy funkčních polymerních pěn z PLA a PHB. Budeme rovněž zkoumat vliv strukturních parametrů na mechanickou odezvu a stabilitu připravených materiálů.

Označení

FCH-S-18-5448

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Huljak Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Melčová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Mikulík David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Petrůj Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Porubský Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Tomala Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)