Detail projektu

Analýza vlivu rozhraní inkluze–matrice na lomové chování vybraných cementových kompozitů

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou projektu je stanovení vlivu rozhraní mezi speciálním plnivem a matricí, které je obecně považováno za slabý článek cementových kompozitů, na lomové chování těchto kompozitů. Za tímto účelem budou provedeny a pokročilými způsoby vyhodnoceny lomové experimenty těles s inkluzemi umístěnými uprostřed rozpětí. Získané parametry budou využity při tvorbě numerického modelu v SW ANSYS umožňujícího na základě poznatků zobecněné lomové mechaniky stanovit hodnoty lomově-mechanických vlastností tohoto rozhraní.

Označení

FAST-J-18-5355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vyhlídal Michal, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

VYHLÍDAL, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Lomová odezva těles z jemnozrnného cementového kompozitu se speciální inkluzí. In 25. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018) Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

VYHLÍDAL, M.; KERŠNER, Z. Modelování zkoušky tříbodového ohybu trámců s ocelovou inkluzí uprostřed rozpětí. In Sborník příspěvků vědecké konference Spolehlivost konstrukcí / Modelování v mechanice 2018. 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail