Detail projektu

Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)

Období řešení: 01.07.2018 — 21.03.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt „Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)“ je zaměřen na základní výzkum v oblasti budoucích bezdrátových komunikačních systémů a bezdrátových komunikačních sítí páté generace (5G). Zaměření projektu FEWERCON přímo souvisí s probíhající akcí COST CA15104 „Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond (IRACON)“, jehož řídícího výboru je navrhovatel projektu členem. Zapojeni do mezinárodní sítě výzkumníků akce COST IRACON je jedním z primárních cílů navrhovaného projektu a současně předpokladem pro účinné dosažení relevantních vědeckých výsledků. Projekt FEWERCON má dva hlavní výzkumné cíle: definice, modelování a validace rozličných koexistenčních scénářů mezi bezdrátovými systémy 5G a optimalizace algoritmů pro navigaci a sledování uvnitř budov v reálných podmínkách. V rámci řešení projektu budou prozkoumány koexistenční scénáře pro bezdrátové systémy 5G provozované ve sdílených frekvenčních pásmech, definované na základě zmapování využití frekvenčních pásem pro současné i budoucí komunikační systémy, a také bude definována rozšířená metodika pro měření a vyhodnocení provozu v komunikačních systémech 5G vůči stávajícím standardům. Na základě výsledků budou definována doporučená opatření (např. systémová) pro minimalizaci případně úplnou eliminaci rušících interferencí vznikajících z koexistence bezdrátových systémů. Dalším cílem je definice požadavků na algoritmy pro lokalizaci a sledování bezdrátových zařízení uvnitř budov v systémech 5G a jejich ověření pomocí reálných měřicích kampaní.

Popis anglicky
The “Future Wireless Radio Communication Networks in Real Scenarios (FEWERCON)” project deals with basic research in the field of upcoming wireless communication systems and networks of 5th generation (5G). Its scope is closely related to the ongoing COST Action CA15104 „Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond (IRACON)“ in which the proposer of the project FEWERCON is a member of management committee. One of the most important main aims of the proposed project is an integration of the national research into the international frame, cooperation with foreign institutions and contribution to the aims of the Action CA15104 IRACON which is also a prerequisite for achievement of relevant scientific results. Project FEWERCON has two main scientific aims: definition, modelling and validation of various coexistence scenarios between 5G communication systems and optimization of indoor localization and tracking algorithms in real application scenarios. In the FEWERCON project, coexistence scenarios for 5G communication systems operated in shared frequency bands will be explored, based on the used frequency bands for recent and upcoming communication systems, and an appropriate methodology for measurement and evaluation of 5G system performance will be defined. Based on the results, appropriate methods (on system level) to suppress interferences from coexistence between communication systems will be proposed. There will be defined requirements on algorithms of tracking and indoor localization techniques used in 5G communication systems and their verification by real measurement campaigns.

Klíčová slova
5G, bezdrátová komunikace, koexistence, lokalizace, RF měření

Klíčová slova anglicky
5G, wireless communication, coexistence, localization, RF measurement

Označení

LTC18021

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Polák Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2018 - 21.03.2020)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.07.2018 - 21.03.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST
- plně financující (13.07.2018 - 21.03.2020)

Výsledky

ROZUM, S.; KUFA, J.; POLÁK, L. Bluetooth Low Power Portable Indoor Positioning System Using SIMO Approach. In Proceedings of 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2019). 2019. p. 1-4. ISBN: 9781728118642.
Detail

MILOŠ, J.; POLÁK, L.; ROZUM, S. Analysis of Indoor LTE-DL/Wi-Fi Coexistence Scenarios with Automated Measurement Testbed. In Proceedings of 29th International Conference Radioelektronika 2019. CFP1985B-USB. Pardubice (Czech Republic): 2019. p. 308-312. ISBN: 978-1-5386-9321-6.
Detail

WALACH, D. Coexistence between DVB-T2 and LTE Systems in the 800 MHz Band - A Measurement Methodology. In Proceedings of the 25th Conference on Student EEICT. Brno: VUT, 2019. s. 90-92. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

POTOČŇAK, M. Coexistence between LTE and LoRa Systems in the 2.4 GHz ISM Band. In Proceedings of the 25th Conference on Student EEICT. Brno: VUT, 2019. s. 270-272. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MILOŠ, J.; POLÁK, L.: WLAN simulátor; Simulátor fyzické vrstvy WLAN. Ústav radioelektroniky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail