Detail projektu

Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2020

O projektu

Application of computer codes and correlations for calculation of boiling crisis in nuclear reactors

Klíčová slova
krize varu, korelace, jaderný reaktor

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Foral Štěpán, Ing.
- hlavní řešitel (01.06.2018 - 31.12.2020)
Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.06.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (13.09.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu
- plně financující (2018-05-22 - 2020-12-31)