Detail projektu

Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

Označení

GA17-08153S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Majer Zdeněk, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)
Ústav fyziky materiálů AV ČR
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

RUBEŠ, O.; HADAŠ, Z. Designing, Modelling and Testing of Vibration Energy Harvester with Nonlinear Stiffness. In Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. 10246. Barcelona: SPIE, 2017. p. 102460W-1 (102460W-9 p.)ISBN: 9781510609938. ISSN: 0277-786X.
Detail

DRDLÍK, D.; ZEMAN, D.; TOFEL, P.; CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍKOVÁ, K. A comparative study of direct and indirect evaluation of piezoelectric properties of electrophoreticaly deposited (Ba, Ca) (Zr, Ti)O-3 lead-free piezoceramics. Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 2, p. 2034-2042. ISSN: 0272-8842.
Detail

HADAŠ, Z.; JANÁK, L.; SMILEK, J. Virtual prototypes of energy harvesting systems for industrial applications. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, vol. 110, no. 1, p. 152-164. ISSN: 0888-3270.
Detail

RUBEŠ, O.; BRABLC, M.; HADAŠ, Z. Nonlinear vibration energy harvester: Design and oscillating stability analyses. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, no. 125, p. 170-184. ISSN: 0888-3270.
Detail

MACHŮ, Z.; MAJER, Z.; ŠEVEČEK, O.; ŠTEGNEROVÁ, K.; HADAŠ, Z. Electro-mechanical analysis of a multilayer piezoelectric cantilever energy harvester upon harmonic vibrations. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. 210. EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

RUBEŠ, O.; BRABLC, M.; HADAŠ, Z. Verified nonlinear model of piezoelectric energy harvester. In The 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery (VETOMAC XIV). MATEC Web of Conferences. 211. Lisbon, Portugal: EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

RUBEŠ, O.; TOFEL, P.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; KŠICA, F.; HADAŠ, Z. Piezoelectric Micro-fiber Composite Structure for Sensing and Energy Harvesting Applications. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 344-349. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

RUBEŠ, O.; HADAŠ, Z. Design and Simulation of Bistable Piezoceramic Cantilever for Energy Harvesting from Slow Swinging Movement. In 2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). Budapest, Hungary: IEEE, 2018. p. 664-668. ISBN: 978-1-5386-4198-9.
Detail

MAJER, Z.; ŠEVEČEK, O.; MACHŮ, Z.; ŠTEGNEROVÁ, K.; KOTOUL, M. Optimization of design parameters of fracture resistant piezoelectric vibration energy harvester. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 774. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 416-422. ISBN: 9783035713503. ISSN: 1013-9826.
Detail

MACHŮ, Z.; ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; HADAŠ, Z.; KOTOUL, M. Optimization of the electro-mechanical response of the multilayer piezoelectric energy harvester. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 143-148. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KOTOUL, M. Electro-mechanical singularities of piezoelectric bi-material notches and cracks. Engineering Fracture Mechanics, 2019, vol. 216, no. 1, p. 1-23. ISSN: 0013-7944.
Detail

TOFEL, P.; MACHŮ, Z.; CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; HOLCMAN, V.; HADAŠ, Z. Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. European Physical Journal-Special Topics, 2019, vol. 228, no. 7, p. 1575-1588. ISSN: 1951-6355.
Detail

ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; PROFANT, T.; HRSTKA, M. Crack kinking out of interface of two orthotropic materials under combined thermal/mechanical loading. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, vol. 105, no. 1, p. 1-18. ISSN: 0167-8442.
Detail

HRSTKA, M.; KOTOUL, M.; PROFANT, T. Notch Tip Singularities of Elastic Piezoelectric Bi-materials. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity, 2019. p. 419-424. ISSN: 2452-3216.
Detail

DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍKOVÁ, K. Surface roughness improvement of near net shaped alumina by EPD. Journal of the Australian Ceramic Society, 2020, vol. 56, no. 2, p. 721-727. ISSN: 2510-1560.
Detail

HADRABA, H.; CHLUP, Z.; DRDLÍK, D.; ŠIŠKA, F. Characterisation of mechanical and fracture behaviour of Al2O3/ZrO2/BaTiO3 laminate by indentation. Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 14, p. 4799-4807. ISSN: 0955-2219.
Detail

MACHŮ, Z.; ŠEVEČEK, O.; HADAŠ, Z.; KOTOUL, M. Modeling of electromechanical response and fracture resistance of multilayer piezoelectric energy harvester with residual stresses. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, 2020, vol. 31, no. 19, p. 2261-2287. ISSN: 1530-8138.
Detail

STACHIV, I.; GAN, L.; KUO, CH.Y.; ŠITTNER, P.; ŠEVEČEK, O. Mass Spectrometry of Heavy Analytes and Large Biological Aggregates by Monitoring Changes in the Quality Factor of Nanomechanical Resonators in Air. ACS Sensors, 2020, vol. 5, no. 7, p. 2128-2135. ISSN: 2379-3694.
Detail

STACHIV, I.; GAN, L.; KUO, CH.Y.; ŠITTNER, P.; ŠEVEČEK, O. Mass Spectrometry of Heavy Analytes and Large Biological Aggregates by Monitoring Changes in the Quality Factor of Nanomechanical Resonators in Air. ACS Sensors, 2020, vol. 5, no. 7, p. 2128-2135. ISSN: 2379-3694.
Detail

CHLUP, Z.; NOVOTNÁ, L.; ŠIŠKA, F.; DRDLÍK, D.; HADRABA, H. Effect of residual stresses to the crack path in alumina/zirconia laminates. Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 15, p. 5810-5818. ISSN: 0955-2219.
Detail

BAI, Y.; PALOSAARI, J.; TOFEL, P.; JUUTI, J. A Single-Material Multi-Source Energy Harvester, Multifunctional Sensor, and Integrated Harvester-Sensor System-Demonstration of Concept. Energy Technology, 2020, no. 2000461, p. 1-12. ISSN: 2194-4288.
Detail

RUBEŠ, O.; MACHŮ, Z.; ŠEVEČEK, O.; HADAŠ, Z. Crack Protective Layered Architecture of Lead-Free Piezoelectric Energy Harvester in Bistable Configuration. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 20, p. 1-18. ISSN: 1424-8220.
Detail

BAI, Y.; TOFEL, P.; HADAŠ, Z.; SMILEK, J.; LOŠÁK, P.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Investigation of a cantilever structured piezoelectric energy harvester used for wearable devices with random vibration input. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, vol. 106, no. 106, p. 303-318. ISSN: 0888-3270.
Detail