Detail projektu

MoLiS

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Přínosem realizace cílů projektu je obohacení trhu o produkt mobilní světelné soustavy, který umožní zvýšit provozní využití menších letišť (v ČR to je přibližně 85% civilních letišť), která jsou nyní využívána primárně letouny všeobecného letectví, čímž při jeho použití může dojít ke zvýšení jejich provozní využitelnosti zejména pro lety i za zhoršených podmínek viditelnosti, nebo dohlednosti (dle předpisových požadavků - VFR noc); dále pak k jednoznačnému zvýšení bezpečnosti provozu, zejména v kritické fázi přistání, díky lepší a snadnější identifikaci polohy letiště (dráhy), dané kategorie provozu. Systém je rovněž využitelný i velkými letišti, vybavenými standardní infrastrukturou, jako záložní systém pro nouzové situace (výpadek hlavní světelné soustavy; náhrada v době údržby apod.).

Klíčová slova
světlo; mobilní systém; přistávací dráha; letectví; LED

Označení

TH03010211

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chlebek Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hammer Jaromír, JUDr. - spoluřešitel
Sklenář Filip, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Letecký ústav
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

CHLEBEK, J. Runway lighting systems as a key tool to extend operational capabilities of VFR airports. In Transportation Research Procedia, Volume 43. Transportation Research Procedia. 2019. Nizozemsko: Elsevier B.V., 2020. p. 236-242. ISSN: 2352-1465.
Detail

CHLEBEK, J.; SKLENÁŘ, F. Požadavky na světelné soustavy pro VFR letiště. In Nové trendy v civilnom letectve. 2019. s. 65-69. ISBN: 978-80-554-1579-6.
Detail

CHLEBEK, J.; JURAČKA, J.; HAMMER, J.; SKLENÁŘ, F.: MoLiS; Prototyp MoLiS. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.. (prototyp)
Detail

CHLEBEK, J.; JURAČKA, J.; HAMMER, J.; SKLENÁŘ, F.: TH03010211-V1; 1.LiS - Light System - světelná soustava pro osvětlení dráhy. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEM, spol s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

CHLEBEK, J.; KUČERA, F.; ŘEHÁK, R.; ULČÁK, L.: Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity; Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity. Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.. (metodika schválená)
Detail