Detail projektu

Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2021

O projektu

Mezi hlavní strategické přínosy patří rapidní rozšíření základny vědomostí v oblasti pružných spojek a tím i cíleného osamostatnění od subdodávek těchto komponent, za které IGW v rámci prodeje celých sestav převodovek přebírá odpovědnost. Spojky budou začleněny do nabízených sestav převodových ústrojí firmou a zároveň nabízeny konkurenci. Koordinace vývoje a vlastní výroba umožní vyrovnání technické vyspělosti převodovky a spojky, jež nyní tvoří kritický člen. Vlastní výroba zároveň výrazně sníží finanční podíl nakupovaných položek, aktuálně tvořících 50 % ceny konečného produktu, to až o 80 %. Tento fakt je zapříčiněn vysokou cenou spojek. Navrhovaný princip funkce spojek těchto výkonnostních tříd nebyl dosud na světě aplikován a skýtá možnosti prodloužení doby životnosti.

Klíčová slova
pružné spojky,převodovka

Označení

TH03010183

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc. - hlavní řešitel
Řehák Kamil, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drápal Lubomír, Ing. - spoluřešitel
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Otipka Václav, Ing. - spoluřešitel
Prokop Aleš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skácel Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zajac Roman, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2021)
IG Watteeuw ČR, s.r.o.
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KRPALEK, D.; ŘEHÁK, K.; PROKOP, A.; PÍŠTĚK, V. Souhrnná zpráva o postupu prací za rok 2019. 2019. s. 1-19.
Detail

KRPALEK, D.; PÍŠTĚK, V.; PROKOP, A.; ŘEHÁK, K. Souhrnná zpráva o postupu prací za rok 2018. 2018. s. 1-31.
Detail