Detail projektu

Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Hlavním přínosem řešení projektu bude snížení energetické náročnosti výroby asfaltových směsí v ČR. Využíváním technologie pěnoasfaltu současně dojde ke snížení emisí při výrobě asfaltových směsí tím, že budou vyráběny kvalitativně a s hlediska trvanlivosti naprosto shodné asfaltové směsi za snížených pracovních teplot o 10 až 20 stupňů Celsia. Vzhledem k objemu výroby asfaltových směsí v ČR lze očekávat významné celospolečenské úspory.

Klíčová slova
pěnoasfalt, asfaltová směs, asfaltové pojivo, modifikovaný asfalt

Označení

TH03020283

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Dašek Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-01-19 - 2020-12-31)

Výsledky

HÝZL, P.; MACHEL, O.; DAŠEK, O.; KAŠPÁREK, M. Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906809-3-7.
Detail

HÝZL, P.; MACHEL, O.; DAŠEK, O.; KAŠPÁREK, M.; KOMENDA, R. Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích. Silnice a železnice, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 101-103. ISSN: 1801-822X.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; STEHLÍK, D. Usage of foamed bitumen in asphalt mixtures. Engineering Solid Mechanics, 2020, vol. 9, no. 1, p. 71-76. ISSN: 2291-8752.
Detail