Detail projektu

Vývoj specifického čtecího zařízení identifikačních průkazů

Období řešení: 01.09.2017 — 31.12.2018

O projektu

Vývoj vlastního čtecího zařízení identifikačních dokladů je unikátním projektem, který umožní vlastní výrobu těchto zařízení na území České republice. Potencionálním uživatelem těchto zařízení je každá společnost, která ve svých produktech vyžaduje identifikaci klienta/zákazníka pomocí bezčipového a nemagnetického průkazu. Takový způsob čtení identifikačních průkazů je vhodný pro všechny úřady (čtení občanských průkazů), nebo lékaře (čtení průkazů zdravotního pojištění). Toto zařízení bude uplatněno v systému Evipa od společnosti Medingo, který slouží ke správě čekajících pacientů v čekárnách u lékaře. Mezi hlavní přínosy oproti dostupnému řešení patří: - Snížení počtu mechanických závad - Možnost ovládat motor zařízení a čtení "per slice"

Klíčová slova
oboustranné čtení; identifikační průkaz; robustní, bezúdržbový; per slice

Označení

TJ01000353

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekárková Eva, Mgr. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.09.2017 - 31.12.2018)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.09.2017 - 31.12.2018)
Guzej Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2017 - 31.12.2018)
Ondroušková Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2017 - 31.12.2018)

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (05.05.2017 - nezadáno)
Medingo s.r.o.
- spolupříjemce (01.09.2017 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující (2017-09-30 - 2018-12-31)

Výsledky

HORSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.; PEKÁRKOVÁ, E.; DUŠEK, M.; OMASTOVÁ, M.: 2018P01; Prototyp čtecího zařízení. společnost Medingo s.r.o.. (prototyp)
Detail