Detail projektu

Haptická odezva asistenčních systémů zvyšujících bezpečnost v letectví

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Předmětem projektu je experimentální vývoj systému pro haptickou odezvu, která bude zvyšovat bezpečnost letu malých letadel a zároveň snižovat zatížení pozornosti pilota věnované řízení letounu. Klíčovým obsahem řešení projektu bude návrh aktivních členů řízení pro řídicí páku a pedály a ověření jejich přínosu na letovém simulátoru.

Klíčová slova
Haptická zpětná vazba, Pilotáž, Rozhraní člověk-stroj

Označení

TJ01000122

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zikmund Pavel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Hlinka Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Horpatzká Michaela, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Kramerová Nina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Letecký ústav
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- částečně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)