Detail projektu

Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V rámci projektu budou navrženy a testovány (semi)analytické modely (založené na konceptu více-parametrové lomové mechaniky) pro popis šíření trhliny a odhad rozsahu lomové procesní zóny v kvazikřehkém tělese zatěžovaném v kombinovaném módu namáhání, na což v dosavadním výzkumu nebyla soustředěna patřičná pozornost. Výsledky získané pomocí navržených přístupů budou porovnány s experimentálními měřeními (získanými např. za pomoci akustické emise), což by mělo ověřit platnost a použitelnost prezentované metodiky. Za tímto účelem budou vyrobena zkušební tělesa z kvazikřehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice a sledována bude především dráha trhliny. Testovaný materiál bude zvolen jako inovační alternativa ke klasickým materiálům na bázi Portlandského cementu. V rámci projektu budou podrobně studovány jeho lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané výsledky a závěry mohou přinést nové poznatky využitelné v mnoha oblastech inženýrské lomové mechaniky, stejně jako materiálových věd.

Klíčová slova
Alkalicky aktivovaná matrice; lomová mechanika; šíření trhliny; Williamsův rozvoj; kombinovaný mód zatěžování; cyklické zatěžování; metoda akustické emise; metoda konečných prvků

Označení

18-12289Y

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (28.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Juniorské granty
- plně financující