Detail projektu

Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství pro ukládání latentního tepla

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum závislosti mezi teplotou a entalpií při částečné změně skupenství materiálu z pevného na kapalné a naopak. Mnoho materiálů vykazuje výraznou hysterezi závislosti teplota-entalpie. To znamená, že se tato závislost v případě tání a tuhnutí liší. Závislosti mezi teplotou a entalpií včetně její hystereze jsou poměrně dobře popsány pro kompletní změnu skupenství materiálu, ale existuje velmi málo informací o této závislosti v případě částečné změny skupenství. V mnoha situacích dochází ke změně skupenství pouze určitého množství materiálu a potom se materiál vrací do původního stavu (kapalného nebo tuhého skupenství). Znalost závislosti mezi teplotou a entalpií při částečné změně skupenství je důležitá pro přesné modelování změny skupenství v různých aplikacích. Výzkum v rámci projektu bude zaměřen na získání nových poznatků v této oblasti. Pro tento účel bude využito několika experimentálních metod a postupů.

Klíčová slova
Hystereze;částečná změna skupenství;závislost teplota-entalpie

Označení

GA18-19617S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Energetický ústav
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2020)