Detail projektu

Numerické modelování inženýrských úloh ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Vědecko-výzkumnou podstatou projektu je rozvoj poznání v oblasti stability a spolehlivosti stavebních konstrukcí, přenosu tepla a požární bezpečnosti staveb metodou numerické simulace. Získané poznatky budou následně šířeny na konferencích a publikovány v odborných i vědeckých časopisech. Synergickým, neméně významným efektem projektu je aktivní zapojení 6 studentů prezenčního doktorského studia na ústavu AIU formou intenzivní vědecko-výzkumné činnosti pod vedením 3 akademických pracovníků.

Označení

FAST-S-17-4275

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Josef, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Fečer Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Horák Jiří, Ing. - spoluřešitel
Krč Rostislav, Ing. - spoluřešitel
Okřinová Petra, Ing. - spoluřešitel
Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing. - spoluřešitel
Stančík Adam, Ing. - spoluřešitel
Uher Lukáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

Stančík Adam. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ PRO TVORBU EVAKUAČNÍCH PLÁNŮ. In 20th International Conference of Ph.D. Students. Brno: ECON publishing, s.r.o. Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno E-mail: econ@atlas.cz Tel.: 602 755 541, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

HIRŠ, J.; KOŠIČANOVÁ, D.; VRANAY, F.; ŠTEFANCO, M.; PLÁŠEK, J.: Software EcoPoint version 1.0; Software EcoPoint. Software EcoPoint verze 1.0 je uložen u autorů výsledku.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/ecopoint.htm. (software)
Detail