Detail projektu

Analýza účinků mimořádných zatížení na stavební konstrukce

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu účinků mimořádných zatížení na stavební konstrukce, jako je například náraz vozidla nebo výbuch plynu. Tyto účinky jsou v současné době opomíjeny a nahrazovány zjednodušenými modely. Mohou však mít klíčový vliv na bezpečnost konstrukce neboť právě v případě těchto mimořádných situací dochází nejčastěji k haváriím a kolapsům konstrukcí. Práce se bude zabývat analýzou vybraného mimořádného účinku zatížení a následným doporučením vhodného zavedení tohoto účinku do projekční praxe.

Označení

FAST-J-17-4795

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krč Rostislav, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KRČ, R.; PODROUŽEK, J.; WENDNER, R. From slender columns to branching structures. In Computational Modelling of Concrete Structures: Proceedings of the Conference on Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures (EURO-C 2018). Bad Hofgastein, Austria: CRC Press, 2018. p. 165-170. ISBN: 9781138741171.
Detail

ADLER, F.; KRČ, R.; DVOŘÁK, P.; NAVRÁTIL, J.; SVOBODA, F. Současný stav problematiky obecného BIM modelu pro mostní stavby. ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2019. Praha: SUDOP PRAHA a. s., 2019. s. 117-123.
Detail

KRČ, R. Possibilities of 3D Printing in Civil Engineering. Juniorstav 2018 - Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. p. 417-422. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail