Detail projektu

Optimalizace využitelnosti fluidních úletových popílků pro výrobu betonu

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Cílem projektu je navrhnout metodiku bezproblémového využití fluidního úletového popílku pro výrobu cementových kompozitů. Návrh se bude opírat o podrobnou analýzu chemického složení a fyzikálně-mechanických parametrů použitého fluidního popílku i dalších aktivních příměsí. Bude snahou navrhnout metodiku, která se budespočívat na základních zkouškách a principech známých z návrhu cementových kompozitů, díky čemuž by se do budoucna po jejím dalším případném rozšíření a ověření mohla snadno zakomponovat do výrobního procesu.

Označení

FAST-J-17-4639

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ťažký Martin, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílků. Popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysokoé učení tecnické v Brně, 2017. s. 141-149. ISBN: 9788021454989.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Působí snižování emisních limitů na kvalitu popílků a jejich využití?. Průmyslová ekologie, s.r.o., 2017. s. 1-5.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L. Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska jeho použitelnosti do betonu. BETÓN 2017. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2017. s. 64-72. ISBN: 9788089682133.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R. Vhodnost popílků pro použití do betonu dle EN 450 na základě jejich granulometrie. Juniorstav 2018. Brno: VUT Brno, 2018. s. 900-905. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Effect of SNCR on the properties of fly ash in terms of its applicability to concrete. In Solid State Phenomena (Volume 272). Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 107-114. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R. The suitability of fly ash for use in concrete according to EN 450 based on their particle size. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 110-115. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L. Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials. Conference proceeding - 2017 Bangkok Thailand. Waset - conference proceedings. Bangkok, Thajsko: Waset, 2017. p. 2111-2116. ISSN: 2522-3631.
Detail