Detail projektu

Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů proudění s volnou hladinou na přelivu vodního díla

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2017

O projektu

Podstatou projektu je popsat chování proudění vody pomocí numerického modelování v prostředí bezpečnostního přelivu konkrétní zájmové lokality. Za pomocí různých variant turbulentních modelů ověřit jednotlivé průběhy se skutečným fyzikálním modelem. Projekt bude vypracován ve více nezávislých softwarech.

Klíčová slova
Boční přeliv, numerické modelování, Flow-3D, OpenFoam, Ansys Fluent

Označení

FAST-J-17-4621

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Holinka Matouš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2017)
Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2017)

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

HOLINKA, M.; JANDORA, J. Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů prouděni s volnou hladinou na přelivu vodního díla. 2018.
Detail