Detail projektu

Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků měření

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Základním úkolem je vytvoření databáze výsledků měření a její zobrazení v prostředí virtuální reality. Řešitelům jde v prvé řadě o implementaci nejnovějších vědecko-technických poznatků, a proto je pro prezentaci získaných dat zamýšleno využití technologie virtuální reality. Základní výsledky měření budou vloženy do databáze. Odkud budou následně převedeny do virtuální reality, čímž se zvýší jejich vypovídající hodnota. Cílem je také usnadnění pochopení dané problematiky v rámci spolupráce v multidisciplinárním týmu.

Označení

FAST/FSI-J-17-4566

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kroupa Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Tůmová Eliška, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J.; TŮMA, Z. Virtuální realita a zobrazování výsledků měření. In VIII. sympozium GREEN WAY 2017. 2017. s. 49-49. ISBN: 978-80-02-02731-7.
Detail

KROUPA, J.; TŮMOVÁ, E.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Processing and visualization of microclimatic data by virtual reality. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. December, p. 2621-2624. ISSN: 1805-0476.
Detail

TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J. Systém sběru dat a jejich užití. In Juniorstav 2018. 2018. s. 1073-1077. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail