Detail projektu

Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Užitné vlastnosti keramických materiálů jsou dány jejich chemickým a fázovým složením a mikrostrukturou. Ty jsou výsledkem celého procesu jejich přípravy zahrnující syntézu keramických prášků, jejich tvarování a slinování. Aplikace moderních metod, jakými jsou např. fyzikální aktivace povrchů, rychlý radiační ohřev či ohřev s využitím elmag pole, povedou ke zlepšení keramické technologie a k získání keramických materiálů s optimalizovanou mikrostrukturou a se zlepšenými mechanickými, biologickými a funkčními vlastnostmi.

Označení

FSI-S-17-4308

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

PRAJZLER, V.; SALAMON, D.; MACA, K. Pressure-less rapid rate sintering of pre-sintered alumina and zirconia ceramics. CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, vol. 44, no. 9, p. 10840-10846. ISSN: 1873-3956.
Detail

DRDLÍK, D.; MAŘÁK, V.; ROLEČEK, J.; DRDLÍKOVÁ, K.; KRATOCHVÍL, J.; SALAMON, D. Study of Alumina and Alumina-Silicon Carbide Layered Composites Sintered by SPS. Key Engineering Materials (print), 2018, vol. 784, no. 1, p. 67-72. ISSN: 1013-9826.
Detail

Weigang Ma, Yiwei Zhu, Mohsin Ali Marwat, Pengyuan Fan, Bing Xie, David Salamon, Zuo-Guang Ye and Haibo Zhang. Enhanced energy-storage performance with excellent stability under low electric fields in BNT–ST relaxor ferroelectric ceramics. Journal of Materials Chemistry C, 2019, vol. 7, no. 2, p. 281-288. ISSN: 2050-7534.
Detail

Mei Li, Pengyuan Fan, Weigang Ma, Kai Liu, Jiadong Zhang, Chanatip Samart, Ting Zhang, Hua Tan, David Salamon, Haibo Zhang. Constructing layered structures to enhance the breakdown strength and energy density of Na0.5Bi0.5TiO3-based lead-free dielectric ceramics. Journal of Materials Chemistry C, 2019, vol. 7, no. 48, p. 15292-15300. ISSN: 2050-7534.
Detail

PRAJZLER, V.; PRŮŠA, S.; MACA, K. Rapid pressure-less sintering of fine grained zirconia ceramics: Explanation and elimination of a core-shell structure. Journal of the European Ceramic Society, 2019, vol. 39, no. 16, p. 5309-5319. ISSN: 0955-2219.
Detail

Ma, W.; Fan, P.; Salamon, D.; Kongparakul, S.; Samart, C.; Zhang, T.; Zhang, G.; Jiang, S.; Chang, J.-J.; Zhang, H. Fine-grained BNT-based lead-free composite ceramics with high energy-storage density. CERAMICS INTERNATIONAL, 2019, vol. 44, no. 9, p. 24392-24397. ISSN: 1873-3956.
Detail

SPUSTA, T.; JEMELKA, M.; MACA, K. The Comprehensive Study of the Thermal Etching Conditions for Partially and Fully Dense Ceramic Samples. Science of Sintering, 2019, vol. 51, no. 3, p. 257-264. ISSN: 0350-820X.
Detail

Marwat, M.A.a, Xie, B., Zhu, Y., Fan, P., Ma, W., Liu, H., Ashtar, M., Xiao, J., Salamon, D., Samart, C., Zhang, H. Largely enhanced discharge energy density in linear polymer nanocomposites by designing a sandwich structure. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 2019, vol. 121, no. 6, p. 115-122. ISSN: 1359-835X.
Detail