Detail projektu

Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na studium vlivu reologie maziv na tepelné procesy v mazaném kontaktu. To vyžaduje užití experimentálních postupů umožňujících stanovit vlastnosti maziv za vysokých tlaků, tak i jejich vliv na utváření mazacích filmů v kontaktu třecích těles. V rámci projektu budou studovány změny v tloušťce a teplotě v závislosti na reologických vlastnostech maziv.

Označení

FSI-S-17-4415

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Čípek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Dočkal Kryštof, Ing. - spoluřešitel
Frýza Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Galas Radovan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaneta Motohiro, prof. - spoluřešitel
Látal Roman, Ing. - spoluřešitel
Nečas David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ranuša Matúš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rebenda David, Ing. - spoluřešitel
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrbka Martin, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zapletal Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Zemanová Lucie, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KANETA, M.; KŘUPKA, I.; ŠPERKA, P.; HARTL, M.; YANG, P.; YANG, P. Thermal Elastohydrodynamic Lubrication of Ceramic Materials. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2018, vol. 61, no. 5, p. 868-878. ISSN: 1040-2004.
Detail

VENCL. A., IVANOVIC, L., STOJANOVIC, B., ZADOROZHNAYA, E., MILADINOVIC, S., SVOBODA, P. SURFACE TEXTURING FOR TRIBOLOGICAL APPLICATIONS: A REVIEW. Proceedings on Engineering Science - 16th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '19. Proceedings on Engineering Sciences - 16th International Conference on Tribology. 1. Kragujevac, Serbia: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2019. p. 227-239. ISSN: 2620-2832.
Detail

M. KANDEVA, ZH. KALITCHIN, P. SVOBODA, S. SOVILJ–NIKIC. General Methodology for Studying the Tribological Processes on the Basis of the Communicative Potential. Journal of the Balkan Tribological Association, 2019, vol. 25, no. 2, p. 432-442. ISSN: 1310-4772.
Detail

M. KANDEVA, V. ROZHDESTVENSKY, P. SVOBODA, ZH. KALITCHIN, E. ZADOROZHNAYA. Influence of the Size of Silicon Carbide Nanoparticles on the Abrasive Wear of Electroless Nickel Coatings. Part 1. J ENVIRON PROT ECOL, 2019, vol. 20, no. 4, p. 1889-1903. ISSN: 1311-5065.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Roughness effects in concentrated contact from full to mixed lubrication. In PROCEEDINGS OF ASIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 2018 (ASIATRIB 2018). MALAYSIA: MALAYSIAN TRIBOLOGY SOC-MYTRIBOS, 2018. p. 171-172. ISBN: 978-967-13625-2-5.
Detail

NEČAS, D.; USAMI, H.; NIIMI, T.; SAWAE, Y.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Running-in friction of hip joint replacements can be significantly reduced: The effect of surface-textured acetabular cup. Friction, 2020, vol. 8, no. 6, p. 1137-1152. ISSN: 2223-7690.
Detail

M. KANDEVA, V. ROZHDESTVENSKY, P. SVOBODA, ZH. KALITCHIN, E. ZADOROZHNAYA. Influence of the Size of Silicon Carbide Nanoparticles on the Abrasive Wear of Electroless Nickel Coatings. Part 2. J ENVIRON PROT ECOL, 2020, vol. 21, no. 1, p. 222-233. ISSN: 1311-5065.
Detail

MICHALEC, M., SVOBODA, P., KŘUPKA, I., HARTL, M., VENCL, A. Investigation of the tribological performance of ionic liquids in non-conformal EHL contacts under electric field activation. Friction, 2020, vol. 8, no. 5, p. 982-994. ISSN: 2223-7690.
Detail

M. KANDEVA, P. SVOBODA, N. NIKOLOV, T. TODOROV, Y. SOFRONOV, M. POKUSOVA, A. VENCL. Effect of Silicon Carbide Nanoparticles Size on Friction Properties of Electroless Nickel Coatings. J ENVIRON PROT ECOL, 2020, vol. 2020, no. 4, p. 1314-1325. ISSN: 1311-5065.
Detail

FRÝZA, J.; KROUPA, J.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Investigation of film thickness of grease-lubricated thrust bearing: From ball-on-disc to bearing. In Proceedings on Engineering Sciences. Proceedings on Engineering Sciences - 16th International Conference on Tribology. 1. Kragujevac, Serbia: University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2019. p. 550-554. ISSN: 2620-2832.
Detail