Detail projektu

VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Projekt bude zaměřen na tyto stěžejní oblasti: o Získávání energie z kompostování organické hmoty, jako obnovitelný zdroj energie a její využití pro vytápění. o Optimalizace systémů pro tvorbu vnitřního prostředí kabin dopravních prostředků, tj. větracích, chladicích a vytápěcích systémů a vybraných prvků těchto systémů (kompresor, trysky) o Zdravotní riziko spojené s dýcháním a průnikem prachových částic do dýchacího systému člověka.

Označení

FSI-S-17-4444

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Bajko Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Bělka Miloslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Elcner Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fišer Jan, Bc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fojtlín Miloš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Hejčík Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kopečková Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Lízal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Malý Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Pokorný Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Toma Róbert, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Tuhovčák Ján, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (02.10.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; KOPEČKOVÁ, B.; TOMA, R.; SLABOTINSKÝ, J.; JÍCHA, M. Verification of Fiala-based human thermophysiological model and its application to protective clothing under high metabolic rates. BUILDING AND ENVIRONMENT, 2017, vol. 126, no. 2017, p. 13-26. ISSN: 0360-1323.
Detail

KUKLANE, K.; TOMA, R.; A. I. LUCAS, R. Insulation and Evaporative Resistance of Clothing for Sugercane Harvesters and Chemical Sprayers, and Their Application in PHS Model-Based Exposure Predictions. International Journal of Environmental Research and Public Health (printed), 2020, vol. 17, no. 9, p. 1-12. ISSN: 1661-7827.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JÍCHA, M. Deposition of glass fibers in a physically realistic replica of the human respiratory tract. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2018, no. 1, p. 1-15. ISSN: 0021-8502.
Detail

BAJKO, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Temperature measurement and performance assessment of the experimental composting bioreactor. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 180. 2018. p. 1-5. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; STEJSKAL, D.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; BRAT, K.; HEROUT, V.; LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ, E. Variations of flow in human airways as a consequence of lung diseases. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Mikulov: E D P SCIENCES, 2017. p. 362-365. ISSN: 2100-014X.
Detail

MIŠÍK, O.; LÍZAL, F.; FARHIKHTEH ASL, V.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Inhalers and nebulizers: basic principles and preliminary measurements. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Mikulov: E D P SCIENCES, 2017. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

JEDELSKÝ, J.; MALÝ, M.; DEL CORRAL, N.; WIGLEY, G.; JANÁČKOVÁ, L.; JÍCHA, M. Air–liquid interactions in a pressure-swirl spray. International journal of heat and mass transfer, 2018, vol. 121, no. 6, p. 788-804. ISSN: 0017-9310.
Detail

MALÝ, M.; SAPÍK, M.; JEDELSKÝ, J.; JANÁČKOVÁ, L.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; WIGLEY, G. Internal flow characteristics in scaled pressure-swirl atomizer. EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 180, no. 02059, p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. HEAT TRANSFER IN SMALL AIR COMPRESSOR. Bratislava: SZCHKT, 2017. p. 1-8.
Detail

MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; SLÁMA, J.; JANÁČKOVÁ, L.; SAPÍK, M.; WIGLEY, G.; JÍCHA, M. Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers. International journal of heat and mass transfer, 2018, vol. 123, no. 1, p. 805-814. ISSN: 0017-9310.
Detail

MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; SLÁMA, J.; WIGLEY, G. Effect of spill orifice geometry on performance of spill-return pressure-swirl atomizers. Chicago: 2018. p. 1-8.
Detail

FOJTLÍN, M.; PSIKUTA, A.; TOMA, R.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Determination of car seat contact area for personalised thermal sensation modelling. PLOS ONE, 2018, vol. 13, no. 12, p. 1-16. ISSN: 1932-6203.
Detail

MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. High Quality Steel Casting by Using Advanced Mathematical Methods. Metals, 2018, vol. 8, no. 12, p. 1-13. ISSN: 2075-4701.
Detail

ŠÍP, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation of the velocity field downstream of a benchmark vent using numerical simulation and hot-wire anemometry. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

SAPÍK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; WIGLEY, G.; CEJPEK, O. Selection of model liquid with refractive index matching for visualization of internal flow in a scaled atomizer model. In EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2018 (EFM18). EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

ČEDÍK, J.; CHYBA, J.; PEXA, M.; PETRÁSEK, S.; JEDELSKÝ, J.; MALÝ, M. Air flow conditions in workspace of mulcher. Agronomy Research, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 669-678. ISSN: 1406-894X.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; TOMA, R.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M. Visualisation of temperatures and heat fluxes in contact area of automotive seat. 12th International Manikin and Modelling Meeting (12i3m), 29-31 Aug 2018, St. Gallen, Switzerland: 2018.
Detail

POKORNÝ, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; TOMA, R.; JÍCHA, M. Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech. In HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám SBORNÍK ABSTRAKTU + DVD s celými články. SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika. 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-270-4852-6.
Detail

POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M. Numerical modelling of transient dispersion of air pollution in perpendicular urban street intersection with detail inclusion of traffic dynamics. International journal of environment and pollution, 2019, vol. 65, no. 1/2/3, p. 71-83. ISSN: 0957-4352.
Detail

LÍZAL, F.; MALÝ, M.; ELCNER, J.; FARKAS, Á.; PECH, O.; MIŠÍK, O.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Dielectrophoretic classification of fibres: principles and application to glass fibres suspended in air. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. E D P SCIENCES, 2018. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HORVÁTH, A.; JÍCHA, M. Simulation of airway deposition distribution of an aerosol drug in COPD patients. 2018. p. 136-139.
Detail

ELCNER, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J. Numerical Investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways. SCONA Congress 2018 - Society for Computational fluid dynamics Of the Nose and Airway, London, UK. London, UK: 2018.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Experimental base for validation of air flow and aerosol transport simulations in human airways and their replicas. SCONA Congress 2018 - Society for Computational fluid dynamics Of the Nose and Airway, London, UK. London, UK: 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

KOPEČKOVÁ, B.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. SENSITIVITY STUDY OF FIALA-BASED HUMAN THERMOPHYSIOLOGICAL MODEL. In HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám SBORNÍK ABSTRAKTŮ + DVD s celými články. SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika. 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-270-4852-6.
Detail

FIŠER, J.; TOMA, R.; ŠVECOVÁ, J.; HAVELKA, A. STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ POLNÍCH UNIFOREM POSTUPEM DLE ČSN EN 15831. HAZMAT PROTECT 2018. 3rd Scientific Conference on CBRN Protection. Kamenná, Česká republika: SÚJCHBO, v. v. i., 2018. s. 17-17. ISBN: 978-80-270-4852-6.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.; TOMA, R.; JÍCHA, M. Equivalent temperature calculation: The issue of total thermal resistance for Face and Scalp parts measured by thermal manikin. 12th International Manikin and Modelling Meeting (12i3m), 29-31 Aug 2018, St. Gallen, Switzerland: 2018.
Detail

FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HORVÁTH, A.; JÍCHA, M. Simulation of Airway Deposition of an Aerosol Drug in COPD Patients. Pharmaceutics, 2019, vol. 11, no. 4, p. 1-10. ISSN: 1999-4923.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M. Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments. Advances in Mechanical Engineering, 2019, vol. 11, no. 5, p. 1-17. ISSN: 1687-8140.
Detail

FOJTLÍN, M.; PSIKUTA, A.; FIŠER, J.; TOMA, R.; ANNAHEIM, S.; JÍCHA, M. Local clothing properties for thermo-physiological modelling: Comparison of methods and body positions. BUILDING AND ENVIRONMENT, 2019, vol. 2019, no. 155, p. 376-388. ISSN: 0360-1323.
Detail

BAJKO, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Condenser-type Heat Exchanger for Compost Heat Recovery Systems. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 8, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
Detail

BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; NÁVRAT, T.; PETRUŠKA, J. Coupled real-time thermo-mechanical solidification model of continuously cast steel. In METAL - 2019 - Abstracts, 28th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger s.r.o., 2019. p. 123-128. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Construction design optimization of the secondary cooling zone for continuous casting. Conference Proceedings. 2019. p. 1-10.
Detail

FOJTLÍN, M.; PSIKUTA, A.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; TOMA, R.; ANNAHEIM, S.; JÍCHA, M.; ROSSI, R. Thermal model of an unconditioned, heated and ventilated seat to predict human thermo-physiological response and local thermal sensation. BUILDING AND ENVIRONMENT, 2019, vol. 169, no. 2020, p. 1-15. ISSN: 0360-1323.
Detail

LÍZAL, F.; MALÝ, M.; CABALKA, M.; LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ, E.; FARKAS, Á.; ŠTARHA, P.; KEDAJOVÁ, K.; MIŠÍK, O.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Visualization of the flow of micrometre-sized glass fibres in a replica of the human trachea. Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2019. Františkovy Lázně (Franzensbad): Experimental Fluid Mechanics 2019, 2019.
Detail

VOLAVÝ, J.; FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Study of fibre movement in a bifurcation. Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2019. Františkovy Lázně (Franzensbad): Experimental Fluid Mechanics, 2019.
Detail

MIŠÍK, O.; LÍZAL, F.; MALÝ, M.; KARAS, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. In-vitro measurement of aerosol generated by Respimat SMI penetrating through upper airways. Františkovy Lázne: 2019. p. 1-4.
Detail

FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JÍCHA, M. Simulation of fibre transport and deposition in human airways. Františkovy Lázne: 2019. p. 1-5.
Detail

TOMA, R.; KUKLANE, K.; FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Using a thermal manikin to determine evaporative resistance and thermal insulation – A comparison of methods. Journal of Industrial Textiles, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 1-23. ISSN: 1530-8057.
Detail

MALÝ, M.; JANÁČKOVÁ, L.; JEDELSKÝ, J.; SLÁMA, J.; SAPÍK, M.; WIGLEY, G. Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers. In 28TH CONFERENCE ON LIQUID ATOMIZATION AND SPRAY SYSTEMS, ILASS-EUROPE 2017. Valencie: 2017. p. 233-240. ISBN: 978-84-9048-580-4.
Detail