Detail projektu

Identifikace kompetencí leaderů podporujících jejich úspěšné působení v mezinárodním prostředí

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

V procesu vedení sehrávají kíčovou úlohu leadeři pracovních skupin a týmů. Jejich kompetentnost významně ovlivňuje chování a výkon ostatních pracovníků. Projekt je zaměřen na identifikaci a popis kompetencí leaderů v mezinárodním prostředí a bude podkladem pro následnou tvorbu kompetenčního modelu. Cíle: Analýza a kritické zhodnocení vědeckého poznání v oblasti leadershipu se zaměřením na úspěšné vedení mezinárodních pracovních týmů. Zmapování klíčových kompetencí leaderů žádoucích v mezinárodním prostředí.

Označení

FP-J-17-4284

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mazánek Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Dostál Petr, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pekárek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vitulová Michaela, Ing. - spoluřešitel
Vraniak Lukáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav managementu
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

MAZÁNEK, L.; PEKÁREK, J.; VESELÝ, J. South Moravian SME´s Performance in Relation to Maturity of Leadership: Results of a Quantitative Research Study. In Innovation, Management, Entrepreneurship and Sustainability. Proceedings of the 5th International Conference (IMES 2017). Oeconomica, 2017. p. 596-605. ISBN: 978-80-245-2216-6.
Detail

MAZÁNEK, L.; VRANIAK, L. CLASSIFICATION OF COMPETENCE APPROACHES AND ITS APPLICATION DUE TO MANAGEMENT BY COMPETENCIES TO ENHANCE CORPORATE LEADERSHIP. In Proceedings of the International Scientific Conference for Ph.D. Students and Assistants. 2017. p. 61-71. ISBN: 978-80-87952-20-7.
Detail

MAZÁNEK, L.; MEGOVÁ, S.; PEKÁREK, J. Current Personnel Marketing Approches As Applied By Local South Moravian HPO Company. In Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. 2017. p. 71-79. ISBN: 978-80-87952-20-7.
Detail

SOUČKOVÁ, M.; MAZÁNEK, L. The Way HPO´s Create Better Economy Value Added Than Regular Organizations. In Proceedings of the International Scientific Conference for Ph.D. Students and Assistants. 2017. p. 19-27. ISBN: 978-80-87952-20-7.
Detail

VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÝ, Š.; JUŘICA, P. Application and Benefits of Competence Models as a Effective Tool of Company Management. In Proceedings of 10th International Scientific Conference, Ph.D. Conference on Business and Economics. Silesian University in Opava, 2017. p. 215-224. ISBN: 978-80-7510-265-2.
Detail

MAZÁNEK, L.; PEKÁREK, J.; VRANIAK, L.; KONEČNÁ, Z. Identification Of Leadership Competencies In The International Environment. In Global and national business theories and practice: bridging the past with the future. Rome, Italy: EuroMed Press, 2017. p. 1018-1029. ISBN: 978-9963-711-56-7.
Detail

MAZÁNEK, L.; VITULOVÁ, M.; KONEČNÁ, Z.; VRANIAK, L.; JUŘICA, P. Development of Organizational Culture Models in European Companies. In MMK 2017 International Masaryk Conference For Ph.D. Students and Young Researchers. 1. Magnanimitas, 2017. p. 184-191. ISBN: 978-80-87952-22-1.
Detail

VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Competence Approaches: Review of Current Concepts and Theories. AD Alta, 2017, vol. 07, no. 02, p. 134-138. ISSN: 1804-7890.
Detail

MAZÁNEK, L.; PEKÁREK, J.; VRANIAK, L.; KONEČNÁ, Z. Identification Of Leadership Competencies In The International Environment. EuroMed Academy of Business Conference Book of Proceedings, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1018-1029. ISSN: 2547-8516.
Detail