Detail projektu

Optimalizace granulometrie jemných částic v betonu pro získání vysokohodnotných betonů

Období řešení: 01.07.2017 — 31.12.2020

O projektu

Cílem projektu je vývoj betonů speciálních užitných vlastností včetně jejich receptur, na které budou podány užitné vzory. Jedná se o betony se specifickými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi tj. beton se zvýšenou odolností proti kyselé agresivitě, ultra vysokopevnostní beton a beton pro vodonepropustné konstrukce. Zároveň je cílem u těchto druhů betonů co možná nejvíce snížit emise CO2.

Popis anglicky
The goal of the project is to develop concretes with special use properties and their formulas, to which are given utility models. Under this we understand a concrete with specific physic-mechanical characteristics, i.e. concrete with increased resistance to acid aggression, ultra high strength concrete and concrete for waterproof constructions. At the same time, the next goal of this project is to achieve CO2 reduction for above mentioned, newly developed types of concrete.

Klíčová slova
beton; jemnozrnné příměsi; křivka zrnitosti; chemická agresivita; vysokopevnostní beton; vodonepropustný beton; emise CO2

Klíčová slova anglicky
concrete; fine particles; chemical agressivity; grading curve; high strengh concrete; waterproof concrete; CO2 emissions

Označení

FV20019

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (14.11.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-07-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Development of ultra high performance concrete using fly ash. In International Symposium on Advanced Material Research III. Materials Science Forum. Materials Science Forum, Book Series. Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 33-38. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. Lisbon, Portugal: 2nd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2018), 2018. p. 29-29.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Vývoj statického modulu pružnosti HVFAC. In Popílky ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 92-101. ISBN: 9788021457515.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. MATEC Web of Conferences, 2019, vol. 278, no. 2019, p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M. Effect of type of aggregate on abrasion resistance of concrete. In 3rd International Symposium on Advanced Material Research, ISAMR 2019. Materials Science Forum. 2020. p. 39-43. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

JANČAŘÍKOVÁ, D.; HELA, R.; NETSVET, D.; PEŘINA, T. Variability in cement properties - influence on bleeding of cement paste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

HELA, R.; ZELINKA, P.; HOJGR, J.; VYSLOUŽIL, L.; SLÁNSKÝ, B.; Skanska a.s., Praha 8, Karlín Skanska Transbeton, s.r.o., Praha 9, Letňany Vysoké učení technické v Brně, Brno: Betony s vysokou primární odolností proti působení kapalných chemicky agresivních prostředí. 33548, užitný vzor. (2019)
Detail

HELA, R.; ZELINKA, P.; SLÁNSKÝ, B.; VYSLOUŽIL, L.; HOJGR, J.; Skanska a.s., Praha 8, Karlín Skanska Transbeton, s.r.o., Praha 9, Letňany Vysoké učení technické v Brně, Brno: Vodotěsný beton pro konstrukce bílých van. 33547, užitný vzor. (2019)
Detail

TICHÝ, J.; SLÁNSKÝ, B.; ZELINKA, P.; HELA, R.; Skanska a.s., Praha 8, Karlín Skanska Transbeton s.r.o, Praha 9 - Letňany Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří: Ultra vysokohodnotný beton s využitím druhotné suroviny. 33373, užitný vzor. (2019)
Detail