Detail projektu

Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny

Období řešení: 01.02.2017 — 31.12.2019

O projektu

Význam předkládaného projektu spočívá v návrhu nových metod a postupů pro kvantifikaci retenční schopnosti půdy a krajiny a návrhu komplexního systému adaptačních opatření s ohledem na hydrometeorologické extrémy, půdní poměry a efektivní hospodaření s vodou v krajině. Navržený projekt, bude řešit prioritní otázky spojené s kvantifikací a vyhodnocením retenční schopnosti půdy a krajiny, jako nezbytným podkladem pro návrh adaptačních opatření. Význam výzkumu vhodných přístupů pro zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny je velmi vysoký vlivem nepříznivých účinků snížené retenční schopnosti na degradaci půdy s negativním dopadem na komplex půdních vlastností s výsledkem snižování kvality půdy a vody (zejména vodních zdrojů). Navržený projekt, bude řešit prioritní otázky související jak s otázkami ochrany životního prostředí a jeho složek (půdy a vody v kontextu vodního hospodářství krajiny), tak také s problematikou přirozené produkční schopnosti půd, která je doposud stále snižována vlivem degradace půdy a krajiny. Tento výzkum a jeho aplikace jsou v současnosti aktuální v kontextu probíhající klimatické změny projevující se narůstajícím negativním vlivem hydrometeorologických extrémů. V těchto podmínkách při nedostatku strategických materiálů v této oblasti budou výsledky výzkumu přínosem pro zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny a podkladem pro optimalizaci návrhu komplexních adaptačních opatření zlepšujících hospodaření s vodou v zemědělské krajině.

Klíčová slova
retence; půda; krajina; adaptační opatření

Klíčová slova anglicky
retention; soil; landscape; adaptation measures

Označení

QK1720303

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.02.2017 - 31.12.2019)
Hájek Daniel, Ing.
- spoluřešitel (01.02.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (06.10.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ (2017 - 2025)

- plně financující (2017-02-01 - 2019-12-31)

Výsledky

DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J. An approach to identifying and evaluating the potential formation of ephemeral gullies in the conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2020, vol. 15, no. 1, p. 38-46. ISSN: 1805-9384.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.; SOBOTKOVÁ, V.; KULIHOVÁ, M. Comparison of Different Texture Analysis for Soil Erodibility Calculations of Loamy and Sandy‑Loam Soils in Moravian Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 2, p. 383-393. ISSN: 1211-8516.
Detail