Detail projektu

Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2022

Označení

OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2022)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (18.12.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)
Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO1 Excelentní výzkum
- plně financující (2018-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; KLAPKA, M. Acoustics Silencer Study. 2018. p. 1-43.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. p. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
Detail

BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T. Experimentální ověření polymerních výměníků pro kondenzaci spalin. 2020. s. 1-9.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. p. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. p. 610-615. ISSN: 2282-5819.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1687-8434.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO. In Vykurovanie 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 233-236. ISBN: 978-80-89878-41-3.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E. POLYMERIC HOLLOW FIBER HEAT TRANSFER SURFACES FOR SHELL AND TUBE APPLICATION. In ASTFE Digital Library. 4th Thermal and Fluids Engineering Conference. 2019. p. 199-204. ISSN: 2379-1748.
Detail

BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of the Structure of Heat Transfer Surfaces on Polymeric Hollow Fibre Heat Exchangers. ERIN 2019. 1. Brno: 2019. p. 14-14. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. Chaotised polymeric hollow fiber bundle as a crossflow heat exchanger in air-water application. ERIN 2019. Brno: 2019. p. 26-26. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Experimental Verification of Polymeric Distillation Unit. Engineering Mechanics 2019 Book of Full Texts. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. p. 211-214. ISBN: 978-80-87012-71-0.
Detail

TOMAN, F.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. INFLUENCE OF SHEAR STRESS ON THE LIQUID FILM FLOW IN VERTICAL TUBE. 13th International Conference for Young Researchers and PhD Students, Proceedings of the abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 56-56. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

RAUDENSKÝ, M. Polymeric hollow fiber heat exchangers. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2019. p. 1-5. ISBN: 9780735418585. ISSN: 0094-243X.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. AIP Conference Proceedings, 2019, no. 2118, p. 1-4. ISSN: 1551-7616.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. p. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. p. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KROULÍKOVÁ, T.; KARIMI-SIBAKI, E. Polymeric hollow fibers: A supercompact cooling of Li-ion cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, 2019, vol. 146, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1290-0729.
Detail

LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Evaluation of combustion chamber design using CFD. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. 6, p. 2877-2882. ISSN: 1803-1269.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T. Life Expectancy of Polymeric Hollow Fibre Heat Transfer Surfaces. In Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Lisbon: 2019. p. HTFF 128-1 (HTFF 128-6 p.)ISBN: 978-1-927877-61-6. ISSN: 2369-8136.
Detail

BARTULI, E.; KROULÍKOVÁ, T. Testing of Polymeric Hollow Fibre Heat Exchanger with Crossed Hollow Fibres. In Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Lisbon: 2019. p. HTFF 143-1 (HTFF 143-5 p.)ISBN: 978-1-927877-61-6. ISSN: 2369-8136.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
Detail

LISÝ, M.; LISÁ, H.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; KRIŽAN, P. Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 6, p. 1-17. ISSN: 1996-1073.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of the Fibres Arrangement on Heat Transfer and Pressure Drop of Polumeric Hollow Fibre Heat Exchangers. Acta Polytechnica, 2020, vol. 60, no. 2, p. 122-126. ISSN: 1210-2709.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: 2019-PHFHE-RG015; Prototyp kondenzačního výměníku na bázi dutých vláken pro testy do teploty 120 °C. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
Detail

ELBL, P.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Dvoustupňový zplyňovač; Dvoustupňový zplyňovací reaktor. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail