Detail projektu

Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2022 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2022)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (18.12.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)
Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO1 Excelentní výzkum
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2022)

Výsledky

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. p. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. p. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. p. 610-615. ISSN: 2282-5819.
Detail

KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 9262438, p. 1-7. ISSN: 1687-8434.
Detail

TOMAN, F.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. INFLUENCE OF SHEAR STRESS ON THE LIQUID FILM FLOW IN VERTICAL TUBE. 13th International Conference for Young Researchers and PhD Students, Proceedings of the abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 56-56. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of the Structure of Heat Transfer Surfaces on Polymeric Hollow Fibre Heat Exchangers. ERIN 2019. 1. Brno: 2019. p. 14-14. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. Chaotised polymeric hollow fiber bundle as a crossflow heat exchanger in air-water application. ERIN 2019. Brno: 2019. p. 26-26. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Experimental Verification of Polymeric Distillation Unit. In Engineering Mechanics 2019 Book of Full Texts. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. p. 211-214. ISBN: 978-80-87012-71-0.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. AIP Conference Proceedings, 2019, no. 2118, p. 1-4. ISSN: 1551-7616.
Detail