Detail projektu

Výzkum a vývoj řady asistovaných reluktančních motorů do výkonu 55kW

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je výzkum vývoj řady strojů ASRM do výkonu 55 kW. Nová produktová řada bude obsahovat motory pro aplikace v bezpřevodových pohonech s nízkými otáčkami (50 - 120) ot/min s velkou účinností v daném rozsahu otáček a vysokootáčkové motory s otáčkami do 12000 ot/min s maximální účinností. Budou vyrobeny a testovány funkční vzorky a na výsledku jejich testování budou definovány řady nízko a vysokootáčkových ASRM motorů.

Označení

TH02010074

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - nezadáno)
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2019-01-01 - nezadáno)

Výsledky

KNEBL, L.; ONDRŮŠEK, Č.; KURFŰRST, J. Ferrite Assisted Synchronous Reluctance Motor Design, Manufacturing and Material Influence on Motor Characteristics. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics. 1. 2018. p. 154-160. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail